Verkeersveiligheid in Brussel
Verkennen Verdiepen Verbeelden

Het Andere Atelier

Het Andere Atelier is een reeks evenementen van BRAL, Filter Café Filtré en Heroes for Zero. Het Andere Atelier draagt bij aan de opmaak van het nieuwe Actieplan Verkeersveiligheid 2021–2030 van de Brusselse regering. De evenementen lopen parallel aan de workshops van Brussel Mobiliteit.

Het doel van het Andere Atelier is om het debat over verkeersveiligheid uit de formele context van het planproces te halen en te brengen naar de plek waar het om gaat: de straat. We nodigen de Brusselaars uit om te leren van inspirerende steden, te observeren wat de uitdagingen zijn op het terrein en te verbeelden hoe een veilige én gezonde stad van de toekomst er kan uitzien.

Kalender

Nieuws

12.11.2020

Doe mee op 25.11

We nodigen je uit om volgende week voor een eerste keer de verkeersveiligheid in Brussel te verkennen, verdiepen en verbeelden met twee evenementen:

Heroes for Zero gaan in de ochtend van 25/11 vroeg op pad tijdens de ochtendspits in Ganshoren om de verkeersveiligheid aan de lijve te ondervinden. De wandeling zal Coronaproef verlopen met een beperkt aantal deelnemers. Schrijf u snel in via deze link.

BRAL.Brussels nodigt een bevlogen spreker uit Parijs uit, waar het ambitieniveau serieus werd opgeschaald. In de avond zal je de livestream kunnen volgen via deze website (ga naar de eventpagina door op de kalender op PARIS te klikken.