Het Andere Atelier

Lezing

Dode Handel

Autoluwe Wijken, Dode Handel?

Je kan de presentatie downloaden via deze link:
Download

Zal het uitvoeren van de circulatieplannen er onvermijdelijk toe leiden dat verkopers klanten verliezen en zal het voor hun leveranciers onmogelijk worden om tot bij hen te geraken? Voor deze lezing gaan we dieper op deze vraag in.

Mathieu Chassignet

Mathieu Chassignet is een ingenieur die gespecialiseerd is in vraagstukken rond de stad en duurzaam vervoer. Hij heeft voor verschillende overheidsinstanties gewerkt aan opkomende vormen van mobiliteit en belangrijke vervoerstrends.

Sticky Issues Lectures

Het Andere Atelier organiseert drie nieuwe lezingen om het debat rond belangrijke stedelijke thema's te blijven aanzwengelen. In deze reeks nemen we de circulatieplannen voor autoluwe wijken onder de loep. Als deze moeten opleveren wat het Gewestelijke mobiliteitsplan Good Move belooft – veiligheid, ademruimte, rust – moeten ze tegelijk ambitieus en realistisch zijn. Andere steden zijn Brussel voorgegaan, zoals Gent en Leuven. Uit die ervaringen weten we dat zowel de besluitvorming als de uitvoering van zo’n plannen op veel weerstand stuiten. Die weerstand draait vaak rond een beperkt aantal gevoelige, steeds terugkerende thema’s, zogenaamde. “sticky issues”. Met de ‘Sticky Issues Lectures’ scheppen we klaarheid in deze vaak emotionele discussies door zakelijke feiten en academische inzichten te verzamelen. Door bevlogen en inspirerende sprekers uit te nodigen, brengen we ervaring en expertise aan de tafel. Om te vermijden dat het een louter theoretisch verhaal wordt, leggen we deze inzichten voor aan een panel van ervaringsdeskundigen uit Brusselse context. We sluiten af met een debat tussen plaatselijke stakeholders. Het Andere Atelier is een samenwerking tussen BRAL, Filter Café Filtré Atelier en Heroes for Zero.

Locatie:

Architecture Workroom Brussels, Boulevard Pachéco 34, 1000 Brussels

Programma:

19h: Introductie door moderator
19h10: Presentatie door Mathieu Chassignet
19h40: Debat met 4 experts uit Brussel
20h40: Tijd voor interactie
21h10: Afronding door moderator
21h15: Einde en apéro

Moderator:

Marie-Charlotte Debouche is coördinator in België van de European Clean Cities-campagne. Als netwerk voert Clean Cities campagnes en onderzoek om steden aan te moedigen om over te stappen op duurzame mobiliteit.

Debat deelnemers:

Anton Van Assche bepaalt mee de acties en standpunten van UNIZO, Unie van Zelfstandigen Ondernemers, in het Brussels Gewest. UNIZO Brussel pleit voor een bezoekersvriendelijk parkeerbeleid en beschouwt de multimodale bereikbaarheid van het Gewest als een belangrijke economische troef. UNIZO staat voor een kernversterkend beleid, waar een gezonde mix van functies essentieel zijn voor de leefbaarheid en de weerbaarheid van de stad. UNIZO maakt, samen met Bral, IEB en BBL e.a. deel uit van het Interregionaal Platform voor duurzame economische ontwikkeling, dat zich onder meer kritisch uitlaat rond het NEO-shoppingcentrum op de Heizel.

Fabrice Goffinet is directeur voor Sectorale en thematische steun en bewustmaking bij hub.brussels, het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning. Als burgerlijk ingenieur van opleiding (UCL 1992) en houder van een MBA en een Executive Master van Solvay (1996 en 2011), werkte hij eerst als projectmanager in grote groepen voordat hij overstapte naar de verkoop en het beheer van dochterondernemingen in KMO's. Als lid van BeAngels geeft hij ook cursussen bij Ephec in bedrijfsbeheer en bedrijfsmodellen. Een van de missies van hub.brussels is om de Brusselse handelaars zo dicht mogelijk bij hun realiteit op het terrein te adviseren en te ondersteunen.

Ela Callorda Fossati en Solène Sureau zijn onderzoekers aan de ULB in de SONYA-onderzoeksgroep over socio-omgevingsdynamiek. Ela heeft een doctoraat in economie en Solène heeft een doctoraat in milieubeheerwetenschappen. Ze werken aan duurzame transities in Brussel en in het bijzonder aan de uitdagingen van "exnovatie" op verschillende gebieden, waaronder mobiliteit en detailhandel (GOSETE-onderzoeksproject).