Het Andere Atelier

Lezing

Berlin

Felix Weisbrich: Do the right thing in a crisis!

Introductie

In Berlijn heeft de gemeente Friedrichshain-Kreuzberg op sommige wegen gele lijnen geschilderd om de ruimte voor autostroken te beperken, zodat ze alleen voor fietsen zijn bestemd.
"Als fietser moet je goed beschermd zijn tijdens deze pandemie," zei Felix Weisbrich. "Als je andere fietsers passeert, moet je minstens anderhalve meter van hen vandaan zijn" voegde hij eraan toe.

Felix Weisbrich staat aan het hoofd van de administratie voor openbare wegenis en parken in de gemeente Friedrichshain-Kreuzberg te Berlijn.
In zijn presentatie zal hij vertellen over hoe Berlijn in sneltempo werk maakt van tijdelijk fietsinfrastructuur, of Pop-Up-Bikelanes. Berlijn wil de straten transformeren ten voordele van meer groen in de wijken. Experimenten worden in sneltempo uitgewerkt en worden beschouwd als een belangrijk element in de transformatie naar een duurzame stad waar duurzame mobiliteit een onderdeel van is.

We leven in een tijd van crises: klimaat, sociale ongelijkheid, pandemieën. Onze steden zijn niet goed ontworpen voor deze uitdagingen. We hebben weinig tijd voor de noodzakelijke aanpassing van de stedelijke ruimte, aangezien de crisisontwikkelingen steeds sneller gaan.
De overheid speelt hierbij een belangrijke rol: Ze moeten sneller, wendbaarder en moediger worden. Dat vraagt om politieke steun, goede middelen en de moed om onbekende wegen te bewandelen.De zomer van 2020 heeft gemeentes over de hele wereld aangemoedigd om deze weg met vertrouwen te bewandelen. Aan de hand van het voorbeeld van de Berlijnse pop-up fietspaden wordt getoond hoe tijdelijke oplossingen in crisissituaties kunnen uitmonden in een visie van veiligere mobiliteit en leefbaardere openbare ruimten.

Bas De Geus, Tim Asperges, Florine Cuignet en Roeland Dudal zijn uitgenodigd om samen met u en Felix Weisbrich te reflecteren over het verhaal van Berlijn en hoe de inzichten uit het verhaal van Berlijn kunnen meegenomen worden in het actieplan verkeersveiligheid 2021-2030 voor Brussels.

Benchmark:

BRAL positioneert tijdens drie benchmark-sessies de situatie op het vlak van verkeersveiligheid in 2020 in Brussel ten opzichte van drie andere Europese steden die vision zero nastreven of reeds bereikt hebben: Parijs, Oslo en Berlijn.

Programma:

20:00 verwelkoming en introductie
20:10 verhaal «Do the right thing in a crisis!» door Felix Weisbrich
20:40 debat: gesprek met Felix en 4 Brussel-kenners (experten en/of ervarings- deskundigen)
21:15 tijd voor interactie
21:45 afronding

Deelnemers debat:

Bas De Geus heeft zich onlangs aangesloten bij de onderzoeksgroep MOBI onder leiding van Cathy Macharis aan de VUB. Zijn werk richt zich op de gezondheidsvoordelen van actieve mobiliteit (wandelen en fietsen). Hij was betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten over de gezondheidsvoordelen van actief woon-werkverkeer, fietsongevallen, blootstelling aan luchtvervuiling, psychosociale en milieuaspecten van actief woon-werkverkeer.

Tim Asperges is al ruim 20 jaar actief in de mobiliteitssector. De laatste vijf jaar werkte hij als adviseur mobiliteit voor de Stad Leuven, waar hij mee aan de basis lag van een grote mobiliteitsomslag via het verkeerscirculatieplan. Hij werd in 2019 verkozen tot Mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar.

Florine Cuignet is bij GRACQ verantwoordelijk voor het beleid in Brussel. GRACQ werkt aan het veiliger, aangenamer en gemakkelijker maken van fietsen voor iedereen in Brussel en Wallonië.

Roeland Dudal is ontwerper en venoot van Architecture Workroom Brussels en gastprofessor aan de KUL op de faculteit architectuur Brussel/Gent.