Het Andere Atelier

Lezing

Nederland

Marco te Brömmelstroet: Recht van de snelste

Introductie

Marco Te Brömmelstroet geeft les aan de universiteit van Amsterdam. Hij laat zich de fietsprofessor noemen en hij publiceerde onlangs met Thalia Verkade 'Het recht van de snelste'. In dat boek nemen ze mobiliteit onder de loep.

Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars door zijn bos heen? Hoe kan het dat we op een knopje moeten drukken als we de straat over willen steken? En waarom reizen we steeds sneller, maar komen we geen seconde eerder thuis?

Van files tot fietssnelwegen, van drempels tot deelauto’s: hoe we ons verplaatsen heeft enorme invloed op de inrichting van onze straten, onze steden én onze samenleving. Het bepaalt zelfs hoe we met elkaar omgaan.

In 'Het recht van de snelste' gaan journalist Thalia Verkade en wetenschapper Marco te Brömmelstroet op zoek naar een antwoord op die ene belangrijke vraag: van wie is de straat? Ze ontdekken dat het verkeer onze publieke ruimte heeft overgenomen – en laten zien dat een heel andere inrichting mogelijk is.

We nodigen drie mensen uit die de Brusselse context kennen om samen met u en Marco Te Brömmelstroet te reflecteren over haar verhaal en te bekijken hoe zijn inzichten kunnen meegenomen worden naar 'lessen voor Brussel'.

Beyond Zero Lectures

Het Andere Atelier organiseert in 2021 drie extra lezingen om het debat rond belangrijke stedelijke thema's te blijven aanzwengelen. Met het nieuwe programma gaat het Andere Atelier ruimer dan het thema verkeersveiligheid. De ambitie is immers 'Beyond Zero' en dat betekent dat een verkeersveilige stad ook een inclusieve, klimaatneutrale, gezonde en levendige stad is op mensenmaat.

Programma:

tbc

Moderator:

Veerle Devos

Debat deelnemers:

tbc