Het Andere Atelier

Lezing

Nederland

Marco te Brömmelstroet

Bekijk vanavond 10 juni, 20:00 de Beyond Zero Lecture #3 met Marco Te Brömmelstroet via deze zoom link:

us02web.zoom.us/j/85742106414
Meeting ID: 857 4210 6414

Introductie

Marco te Brömmelstroet geeft les aan de universiteit van Amsterdam. Hij laat zich de fietsprofessor noemen en hij publiceerde onlangs met Thalia Verkade 'Het recht van de snelste'. In dat boek nemen ze mobiliteit onder de loep.

Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars door zijn bos heen? Hoe kan het dat we op een knopje moeten drukken als we de straat over willen steken? En waarom reizen we steeds sneller, maar komen we geen seconde eerder thuis?

Van files tot fietssnelwegen, van drempels tot deelauto’s: hoe we ons verplaatsen heeft enorme invloed op de inrichting van onze straten, onze steden én onze samenleving. Het bepaalt zelfs hoe we met elkaar omgaan.

In 'Het recht van de snelste' gaan journalist Thalia Verkade en wetenschapper Marco te Brömmelstroet op zoek naar een antwoord op die ene belangrijke vraag: van wie is de straat? Ze ontdekken dat het verkeer onze publieke ruimte heeft overgenomen – en laten zien dat een heel andere inrichting mogelijk is.

We nodigen Cathy Macharis en David Stevens uit. Zij kennen de Brusselse context en reflecteren samen met u en Marco Te Brömmelstroet over 'fietsen als oplossing voor Brussel'. We bekijken hoe zijn inzichten kunnen meegenomen worden als 'lessen voor Brussel'.

Met de steun van 'Vlaandere | Verbeelding werkt'

Beyond Zero Lectures

Het Andere Atelier organiseert in 2021 drie extra lezingen om het debat rond belangrijke stedelijke thema's te blijven aanzwengelen. Met het nieuwe programma gaat het Andere Atelier ruimer dan het thema verkeersveiligheid. De ambitie is immers 'Beyond Zero' en dat betekent dat een verkeersveilige stad ook een inclusieve, klimaatneutrale, gezonde en levendige stad is op mensenmaat.

Programma:

20:00 verwelkoming
20:05 verhaal «Omarm de fiets als oplossing» door Marco te Brömmelstroet
20:35 intermezzo: video 'Fietserbond neemt Marco mee op de fiets door Brussel'
20:45 debat: gesprek met Marco, David en Cathy
21:15 tijd voor interactie
21:45 afronding

Gastspreker

Marco te Brömmelstroet is hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam. Daar richt hij zich op de relaties tussen mobiliteit, de stad en haar samenleving. Zijn onderzoek concentreert zich op de rol van taal bij het ontwerpen van mobiliteitsinnovaties en het vormgeven van onze gezamenlijke toekomst.

Moderator:

Veerle de Vos is VRT journalist en Brusselaar met een passie voor mobiliteit en wonen in de stad.

Debat deelnemers:

Cathy Macharis is auteur van het boek “Met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst'. Hierin gaat ze na hoe we de klimaatdoelstellingen kunnen halen in de transportsector. Zij is gespecialiseerd in de evaluatie van beleidsmaatregelen en innovatieve concepten op het gebied van duurzame logistiek en stedelijke mobiliteit. Ze is coordinator van de onderzoeksgroep MOBI en voorzitster van de Brusselse mobiliteitscommissie.

David Stevens is het gezicht van de Brusselse fietsbrigade. Hij is verkozen tot mobiliteitspersoonlijkheid 2020. David en zijn team ijveren al jaren voor een leefbaarder verkeer in de hoofdstad. De fietsbrigade van de zone Brussel Hoofdstad Elsene legt een duidelijk accent op wat Stevens steevast ‘verkeersleefbaarheid’ noemt. De Brusselse bikers focussen daarbij op de bescherming van actieve weggebruikers als voetgangers en fietsers en op de doorstroming van het openbaar vervoer. Ondanks de vele boetes (85 000 in het jaar 2020) blijft de verhoging van leefbaarheid en veiligheid hun beoogde einddoel en de resultaten zijn zichtbaar in het straatbeeld.