Het Andere Atelier

Parcours

Sint-Agatha-Berchem

Sint-Agatha-Berchem

Introductie

Tijdens de wandeling neemt '1082 for ZERO' je mee naar een aantal plekken centraal in Sint-Agatha-Berchem, langs kruispunten en scholen, drukke en rustige straten, en geslaagde en minder geslaagde verbeteringen in de verkeerssituatie.

Route

We verzamelen ter hoogte van 'Nouveau Berchem' aan het begin van de Kerkstraat, één van de oudste straatjes in Sint-Agatha-Berchem. We steken dan de Koning Albertlaan over naar het Schweitzerplein, een niet lang geleden heraangelegd plein dat wordt overheerst door chaotische verkeerssituaties. Alle verkeersmodi komen er voor, maar niemand is tevreden. Desondanks zijn er wel 'quick wins' mogelijk.

We steken dan de Gentsesteenweg, een gewestweg, over naar de Openveldstraat. Dit brengt ons in een gebied waarin het Brussels gewest de komende jaren enorm in zal investeren (Cité Moderne). We gaan langs de Strijdersstraat, een straat waar de gemeente onlangs een openbaar onderzoek voor gehouden m.b.t. de heraanleg van de straat.

We nemen dan de richting terug langs de Strijdersstraat en steken de Gentsesteenweg over, een weg die veel verkeer te absorberen heeft en èèn van de verkeersaders is aan deze kant van Brussel. Het is op sommige uren nog wel eens moeilijk hier veilig over te steken.

We vervolgen met de Hubert Blauwetstraat richting de kruising van de Bloemkwekersstraat en de Koning Albertlaan. De Bloemkwekersstraat is een straat die veel sluipverkeer noord/zuid faciliteert in de gemeente, deels voor wagens die Schweitzer willen ontwijken. Van dit kruispunt is onlangs de voorrangssituatie aangepast, maar is nog steeds te druk.

Via Parc Pirsoul, waar kinderen spelen maar auto's vaak te hard langs rijden, komen we terug in de Kerkstraat. Dit is één van de geslaagde voorbeelden van het toepassen van een woonerf in een voorheen drukke straat, en is één routes die de gemeente voorziet voor kwetsbare verkeersdeelnemers (schoolroute, fietsers, etc).

Echter, deze route wordt aan het einde nog doorkruist door de Groot Bijgaardenstraat. Dit is wellicht de grootste ader voor transitverkeer in Berchem. Hoewel er meerdere oversteekplaatsen zijn, wordt hier vaak te hard gereden. Wagens gebruiken deze route om buiten de hoofdwegen van Vlaanderen naar Molenbeek of Brussel-stad te rijden (de Keizer Karellaan en de Ninoofsesteenweg ontwijkend).

We eindigen met een drankje aan De Kroon (De kantine).


Boots on the Ground

Tijdens onze ‘Boots on the Ground’ wandelingen gaan we in een wijk kijken hoe het er op een doordeweekse dag aan toe gaat qua verkeersinfrastructuur, -handhaving, -veiligheid, etc. Dankzij de uitleg van onze lokale gids, die ons leidt langs verschillende gekende (knel)punten in de buurt, ervaren de deelnemers uit de eerste hand hoe het zit met de situatie daar en krijgen ze een beter inzicht hierdoor. Wat is prijzenswaardig, wat kan er beter en hoe kunnen we dit terugkoppelen naar het circulatieplan?

Programma:

16:30 Startpunt:
Kerkstraat 1

18:30 Aankomstplaats:
Jean-Baptiste Vandendrieschstraat 19 (De Kroon)

Inschrijven:

Inschrijven kan via deze link.