Het Andere Atelier

Lezing

Paris

Parijs, de 15-minuten stad

Introductie

Gelukkig leven in een stedelijke omgeving is mogelijk. Dat is tenminste het gekke streven van het concept van de "de 15 minuten stad", bedacht door de Frans-Colombiaanse wetenschapper Carlos Moreno. Anne Hidalgo maakte er een hoogtepunt van haar verkiezingscampagne van.

Het doel is vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen, te zorgen voor een functionele mix door sociale, economische en culturele interacties te ontwikkelen, te zorgen voor een aanzienlijke verdichting, en tegelijkertijd de openbare ontmoetingsruimtes te vergroten, de straten om te vormen tot ruimten van duurzame mobiliteit en het wandelen en fietsen te herontdekken en lokaal de biodiversiteit te vergroten. Korte verplaatsingen worden hierbij aangemoedigd.
De ambitie van Anne Hildago is om van Parijs de stad van de nabijheid te maken, waar je alles kunt vinden wat je nodig hebt op slechts een kwartier afstand van huis, te voet of op de fiets. Een kwartier is het equivalent van een kilometer te voet en drie kilometer per fiets. De 15-minuten stad, is de stad van de hypernabijheid. De stad waar, in minder dan 15 minuten, een inwoner toegang heeft tot zijn of haar basisbehoeften van het leven.

Hélène Driancourt, hoofd van de stedelijke dienst publieke ruimte en luchtkwaliteit binnen de afdeling Mobiliteit van Parijs zal een stand van zaken brengen. Want tussen een wervend en enthousiasmerend concept (aan de basis van een verkiezingscampagne) en de uitvoering van dat idee is nog een lange weg te gaan. In ieder geval wordt de kracht van dat concept versterkt door de concrete voorstelling van een aangename woonstad via schetsen die spreken: de verbeelding van de situatie nu, en later. Hoe zal men nu verder te werk gaan in Parijs? Waar staat Parijs? En welke plek krijgt het aspect van verkeersveiligheid in het grotere plaatje?

Fréderic Dobruszkes, Patrick Frenay, Isabelle Jannsens en Jan Terwecoren zijn uitgenodigd om samen met u en de keynote spreker te reflecteren over het verhaal van Parijs en hoe de inzichten uit dat verhaal kunnen meegenomen worden in het actieplan verkeersveiligheid 2021-2030 voor Brussels.

Benchmark:

BRAL positioneert tijdens drie benchmark-sessies de situatie op het vlak van verkeersveiligheid in 2020 in Brussel ten opzichte van drie andere Europese steden die vision zero nastreven of reeds bereikt hebben: Parijs, Oslo en Berlijn.

Programma:

20:00 verwelkoming en introductie
20:10 verhaal «de 15 minuten - stad» door een vertegenwoordiger uit de administratie van Parijs
20:40 debat: gesprek met 4 Brussel-kenners (experten en/of
ervaringsdeskundigen)
21:15 tijd voor interactie
21:45 afronding

Deelnemers debat:

Fréderic Dobruszkes (FNRS-onderzoeker aan de ULB) is een transportgeograaf. Zijn onderzoek gaat onder meer over stedelijk mobiliteitsbeleid.

Patrick Frenay is docent aan de HELB (in bijberoep); expertise in ruimtelijke ordening, mobiliteitsbeleid, vervoersplanning (vooral openbaar vervoer), en de behandeling van de openbare ruimte.

Isabelle Janssens is geograaf. Ze is al zo'n twintig jaar actief op het gebied van de verkeersveiligheid.
Zij is sinds 2018 verantwoordelijk voor de eenheid Verkeersveiligheid binnen Brussel Mobiliteit. Zij is de coördinator van het regionale actieplan voor de verkeersveiligheid 2021-2030.

Jan Terwecoren is ingenieur-architect en onder meer de oprichter van Architectuurplatform Terwecoren Verdickt. Daarnaast is Jan als activist en visionair/planner/ontwerper ook actief bij Filter Café Filtré Atelier.