Het Andere Atelier

Lezing

Nadeel PBM

Autoluwe Wijken, Nadeel Personen met Beperking?

Je kan de presentatie downloaden via deze link:
Download

Met de publieke ruimte die zal vrijkomen een keer de circulatieplannen hun intrede doen, kunnen we keuzes maken over hoe die ruimte er zal uitzien. Welke zijn de grootste uitdagingen momenteel voor onze minder mobiele medemens en hoe kunnen we hen tegemoet komen wanneer de ruimte heringedeeld wordt doordat er minder en ander verkeer is?

Dorien Meulenijzer

Dorien werkte als beleidsadviseur toegankelijkheid aan de stad Leuven en aan de KU Leuven. Daarnaast is ze geëngageerd in diverse verenigingen van en voor personen met een beperking zoals VFG vzw (nationale vereniging) en de Leuvense adviesraad toegankelijkheid. Via FixAbility wil ze haar ervaringsdeskundigheid inzetten om bedrijven en particulieren verder te helpen.

Sticky Issues Lectures

Het Andere Atelier organiseert drie nieuwe lezingen om het debat rond belangrijke stedelijke thema's te blijven aanzwengelen. In deze reeks nemen we de circulatieplannen voor autoluwe wijken onder de loep. Als deze moeten opleveren wat het Gewestelijke mobiliteitsplan Good Move belooft – veiligheid, ademruimte, rust – moeten ze tegelijk ambitieus en realistisch zijn. Andere steden zijn Brussel voorgegaan, zoals Gent en Leuven. Uit die ervaringen weten we dat zowel de besluitvorming als de uitvoering van zo’n plannen op veel weerstand stuiten. Die weerstand draait vaak rond een beperkt aantal gevoelige, steeds terugkerende thema’s, zogenaamde. “sticky issues”. Met de ‘Sticky Issues Lectures’ scheppen we klaarheid in deze vaak emotionele discussies door zakelijke feiten en academische inzichten te verzamelen. Door bevlogen en inspirerende sprekers uit te nodigen, brengen we ervaring en expertise aan de tafel. Om te vermijden dat het een louter theoretisch verhaal wordt, leggen we deze inzichten voor aan een panel van ervaringsdeskundigen uit Brusselse context. We sluiten af met een debat tussen plaatselijke stakeholders. Het Andere Atelier is een samenwerking tussen BRAL, Filter Café Filtré Atelier en Heroes for Zero.

Locatie:

GC De Kriekelaar,
Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

Programma:

19h: Introductie door moderator
19h10: Presentatie door Dorien Meulenijzer
19h40: Debat met 3 experts uit Brussel
20h40: Tijd voor interactie
21h10: Afronding door moderator
21h15: Einde en apéro

Debat deelnemers:

David Seffer is mede-oprichter van Kinumai, een vzw die het Brussels Gewest toegankelijker wil maken voor mensen met een mobiliteitsprobleem.

Mathias De Meyer is doctor in sociale antropologie. Hij is werkzaam bij Brussel Mobiliteit waar hij, onder andere, het toegankelijkheidsbeleid opvolgt.

Gideon Boie is architect-filosoof, oprichter van het collectief BAVO en gastprofessor aan Faculteit Architectuur van de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich o.a. op zorgarchitectuur.