Het Andere Atelier

Lezing

Grote Assen

Autoluwe Wijken, Onleefbare Grote Assen?

Je kan de presentatie downloaden via deze link:
Download

Leidt het invoeren van circulatieplannen onvermijdelijk tot een verkeerstoename op grote verkeersassen? Volgens het onderzoek van Frédéric Héran alvast niet.

Frédéric Héran

Frédéric Héran is de eerste genodigde van de Sticky Issues Lectures. Hij komt o. a. spreken over hoe de toevloed van auto’s naar de grote verkeerassen waar zo vaak voor gevreesd wordt, in toom wordt gehouden door het effect van verkeersverdamping.
Frédéric Héran is econoom, urbanist en Maître de Conférences aan de Universiteit van Lille. Hij is ondermeer auteur van het boek Le retour de la bicyclette, Une histoire des déplacements urbains en Europe, de 1817 à 2050. (2014).

Het Andere Atelier

Het Andere Atelier organiseert drie nieuwe lezingen om het debat rond belangrijke stedelijke thema's te blijven aanzwengelen. In deze reeks nemen we de circulatieplannen voor autoluwe wijken onder de loep. Als deze moeten opleveren wat het Gewestelijke mobiliteitsplan Good Move belooft – veiligheid, ademruimte, rust – moeten ze tegelijk ambitieus en realistisch zijn. Andere steden zijn Brussel voorgegaan, zoals Gent en Leuven. Uit die ervaringen weten we dat zowel de besluitvorming als de uitvoering van zo’n plannen op veel weerstand stuiten. Die weerstand draait vaak rond een beperkt aantal gevoelige, steeds terugkerende thema’s, zogenaamde. “sticky issues”. Met de ‘Sticky Issues Lectures’ scheppen we klaarheid in deze vaak emotionele discussies door zakelijke feiten en academische inzichten te verzamelen. Door bevlogen en inspirerende sprekers uit te nodigen, brengen we ervaring en expertise aan de tafel. Om te vermijden dat het een louter theoretisch verhaal wordt, leggen we deze inzichten voor aan een panel van ervaringsdeskundigen uit Brusselse context. We sluiten af met een debat tussen plaatselijke stakeholders. Het Andere Atelier is een samenwerking tussen BRAL, Filter Café Filtré Atelier en Heroes for Zero.

Locatie:

Gemeenschapscentrum Maritiem
Rue Vandenboogaerde 93, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Programma:

19h: Introductie door moderator
19h10: Presentatie door Frédéric Héran
19h40: Debat met 3 experts uit Brussel
20h15: Tijd voor interactie
20h45: Afronding door moderator
20h50: Einde en apéro

Moderator:

Veerle de Vos is VRT journalist en Brusselaar met een passie voor mobiliteit en wonen in de stad.

Debat deelnemers:

Kristof De Mesmaeker is directeur-diensthoofd van de Dienst Planning bij Brussel Mobiliteit en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de mobiliteitsplanning van het Brussels Gewest. De dienst is garant voor de uitvoering van Good Move, alsook de opvolging, monitoring en evaluatie ervan. De dienst staat in voor mobiliteitsstudies, de realisatie van de autoluwe wijken, de sensibilisering inzake de modal shift, opvolging van nieuwe mobiliteitsdiensten en samenwerking met openbare operatoren (MIVB, Parking.brussels, Haven van Brussel, De Lijn), de MaaS, parkeerbeleid,… alsook het gewestelijk verkeersveiligheidsbeleid.

Rien van de Wall is urbanist en momenteel werkzaam bij Vereniging Deltametropool in Rotterdam. Voor zijn afstuderen aan de VUB (2014) heeft hij zich over de toekomst van de Brusselse Kleine Ring gebogen. Hoe die zou kunnen transformeren van stadssnelweg tot een echte publieke ruimte, is te lezen op zijn website KleineRing.be . Een samenwerking met BRAL en andere Brusselse organisaties volgde onder de naam Bye Bye Kleine Ring.

Olivier Fourneau is project coördinator bij Inter-Environnement Brussel. De vereniging is een federatie van meer dan tachtig buurtcomités. De actie van het IEB, actief in het Brussels Gewest, kadert in een transformatieperspectief volgens de principes van solidariteit, sociale emancipatie en stedelijke democratie. IEB maakt aanspraak op het recht om zijn omgeving (sociaal, ecologisch, economisch, politiek, cultureel, ...) collectief te definiëren en te verdedigen.