Het Andere Atelier

Lezing

United States

Angie Schmitt: Right of Way

Introductie

In haar boek Right of Way laat journaliste Angie Schmitt ons zien dat sterfgevallen in het verkeer geen onvermijdelijke "ongelukken" zijn. Ze gebeuren niet als gevolg van jaywalking of afgeleid lopen. Ze zijn voorspelbaar, komen voor in grimmige geografische patronen die een verhaal vertellen over systemische ongelijkheid. Deze sterfgevallen zijn de vergeten gezichten van een steeds urgenter wordende crisis in de volksgezondheid, die we wel kunnen oplossen, maar niet willen oplossen.

Schmitt onderzoekt de mogelijke oorzaken van de toename van het aantal voetgangersdoden in de Verenigde Staten, evenals programma's en bewegingen die beginnen te reageren op deze “epidemie”. Haar onderzoek onthult waarom voetgangers sterven - en ze eist actie. Right of Way is een oproep om het probleem te herdefiniëren, de rol van racisme en klassisme in de publieke respons op deze sterfgevallen te erkennen, en een pleidooi voor verkeersveiligheid. Uiteindelijk betoogt Schmitt dat we verbeteringen in de infrastructuur en veranderingen in het beleid nodig hebben om levens te redden.

Right of Way onthult een crisis die geworteld is in zowel ongelijkheid als in de ongebreidelde heerschappij van de auto in Amerikaanse steden. Het daagt ons uit om veiligere en rechtvaardigere steden te bedenken en te eisen, waar niemand vervangbaar is.

We nodigen Wiet Vandaele, Els De Vos en Soumaya Majdoub uit. Zij kennen de Brusselse context en zullen samen met u en Angie Schmitt reflecteren over haar verhaal om te bekijken hoe de inzichten uit de analyse van de situatie in de VS meegenomen kunnen worden naar 'lessen voor Brussel'.

Beyond Zero Lectures

Het Andere Atelier organiseert in 2021 drie extra lezingen om het debat rond belangrijke stedelijke thema's te blijven aanzwengelen. Met het nieuwe programma gaat het Andere Atelier ruimer dan het thema verkeersveiligheid. De ambitie is immers 'Beyond Zero' en dat betekent dat een verkeersveilige stad ook een inclusieve, klimaatneutrale, gezonde en levendige stad is op mensenmaat.

Programma:

20:00 verwelkoming en introductie
20:10 verhaal «Right of way» door Angie Schmitt
20:40 debat: gesprek met Angie en 3 Brussel-kenners (experten en/of ervarings- deskundigen)
21:15 tijd voor interactie
21:45 afronding

Debat deelnemers:

Veerle Devos

Debat deelnemers:

Wiet Vandaele is ruimtelijk planner voor de stad Leuven. Hij is actief voor Heroes voor Zero, een burgergroep die opkomt voor nul verkeersdoden en nul zwaargewonden in de Brusselse straten. Wiet is medeauteur van de position paper Equity in the vision zero.

Els De Vos, ir.-architect en ruimtelijke planner, doceert aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen in het veld van wooncultuur en architectuurgeschiedenis en –theorie. Ze bestudeerde de beleving en betekenisgeving van publieke ruimten vanuit een gender- en diversiteitsperspectief en cureerde recent een tentoonstelling over de vrouwelijke representatie in de publieke ruimte (voor Amazone te Brussel).

Soumaya Majdoub is doctoraatsonderzoeker met een multidisciplinaire achtergrond. Ze heeft een Master in Media, Democratie & Journalistiek (VUB) en een achtergrond in Communicatiewetenschappen (UAntwerpen). In haar masterproef analyseerde ze het thema van de politieke vertegenwoordiging van minderheden, de mechanismen achter het proces van politieke rekrutering en machtselitevorming. Ze werkt al een aantal jaren als adviseur rond stedelijke vraagstukken waaronder arbeidsmarktintegratie, circulaire economie, ondernemerschap, diversiteit en inclusie.