Het Andere Atelier

Workshop

Horizon

Horizon Atelier

Introductie

2040 is het eerste punt op de horizon. In welke stad willen we op dat moment leven? Hoe ziet die stad eruit en hoe functioneert die stad? Het is een stad waar Vision Zero bereikt is, uiteraard. Maar het is ook een stad waar iedereen, zowel kinderen als ouderen, zich veilig en actief kunnen verplaatsen. Het is een stad waar duurzame mobiliteit de norm is. Het is een stad met een hoge woon- en leefkwaliteit waar drukte, lawaai, ongezonde lucht, verkeersonveiligheid, gebrek aan groen of ontmoetingsruimte verleden tijd zijn. Het is er met andere woorden voor iedereen een ontspanning om te wonen en te verplaatsen.

Via backcasting kunnen prioriteiten afgeleid worden voor 2035, 2030 en 2025. Grafische hulpmiddelen worden ingezet om de inzichten uit de workshops Be.Smart, de Benchmark-sessies en de «Boots on the ground» wandelingen te verbeelden en te bestendigen. Het zijn beelden die de kracht hebben om te overtuigen van wat mogelijk wordt als bepaalde maatregelen worden genomen voor het Brussels Gewest die verkeersveiligheid levert vanuit een perspectief “Beyond Zero”, waardoor ook veerkracht wordt geleverd ten opzichte van klimaatverandering, sociale samenhang, enz.

Het HORIZON Atelier:

In het Horizon-Atelier tekent Filter Café Filtré Atelier in samenwerking met Architecture Workroom Brussels een langetermijnperspectief voor 2040.

Architecture Workroom Brussels:

Architecture Workroom Brussels is een innovatieplatform voor de transformatie van de sociale en fysieke leefomgeving. Haar centrale ambitie is het initiëren en stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe praktijken, principes en visies voor de vormgeving van onze habitat. De focus van de acties die de denk-en-doe-tank ondersteunt en onderneemt, is de architecturale toekomst van de stad en het landschap in het algemeen, en van het verstedelijkte Europa in het bijzonder.

Ontwerpworkshop:

De workshop wordt online georganiseerd en duurt van 14u tot 16u45.

Inschrijven:

Het aantal inschrijvingen is beperkt.
Inschrijven is verplicht via deze link