Het Andere Atelier

Lezing

Oslo

Ida Kongsrud: Vision Zero

Introductie

Op de wegen in Oslo, een stad iets kleiner dan Brussel, is vorig jaar één persoon in het verkeer overleden. Hoe krijgt de Noorse hoofdstad dat voor elkaar, terwijl in België ‘heel haalbare’ doelstellingen voor verkeersveiligheid niet gehaald worden?

Ida (Eeda uitgesproken) is sinds augustus werkzaam bij het Agentschap voor Stedelijk Leefmilieu in Oslo, waar ze aan het hoofd staat van de dienst Verkeersveiligheid van de afdeling Mobiliteit. Voorheen werkte ze bijna tien jaar bij de Noorse dienst voor openbare wegen, voornamelijk rond maatregelen voor weggebruikers, chauffeursopleidingen en verkeersveiligheidscampagnes. Oorspronkelijk is ze lerares van opleiding en heeft ze bijna tien jaar lesgegeven op middelbare en hogescholen.

In de presentatie zal Ida vertellen over hoe Oslo werkt aan de verkeersveiligheid voor kwetsbare weggebruikers — een continue en systematische inspanning om de risico’s met effectieve maatregelen het hoofd te bieden. Ida zal de belangrijkste risico’s en uitdagingen presenteren, kort ingaan op de strategische projecten en ook een aantal concrete maatregelen overlopen. De gebieden rond scholen zijn een prioriteit.

Kobe Boussauw, Jesse Pappers, Roel De Cleen en Hanne Mangelschots zijn uitgenodigd om samen met u en Ida Kongsrud te reflecteren over het verhaal van Oslo en hoe de inzichten uit het verhaal van Oslo kunnen meegenomen worden in het actieplan verkeersveiligheid 2021- 2030 voor Brussel.

BENCHMARK Sessies

BRAL positioneert tijdens drie bench- mark-sessies de situatie op het vlak van verkeersveiligheid in 2020 in Brussel ten opzichte van drie andere Europese steden die vision zero nastreven of reeds bereikt hebben: Parijs, Oslo en Berlijn.

Programma:

20:00 verwelkoming en introductie
20:10 verhaal “Vision Zero”
door Ida Kongsrud
20:40 debat: gesprek met Ida en 4
Brusselaars (experten en/of
ervaringsdeskundigen)
21:15 tijd voor interactie
21:45 afronding

Debat deelnemers:

Kobe Boussauw is professor ruimtelijke planning en mobiliteit verbonden aan de onderzoeksgroep Cosmopolis van de VUB. Van opleiding is hij ingenieur-architect, planoloog en doctor in de geografie.

Jesse Pappers werkt voor de onderzoeksgroep MOBI aan de VUB. Zijn doctoraat, begeleid door Cathy Macharis en Imre Keserü, is gesitueerd op het gebied van duurzame en stedelijke mobiliteit. De focus van zijn onderzoek ligt op de betrokkenheid van burgers en belanghebbenden bij mobiliteitsplanning.

Roel De Cleen was jarenlang beleidsmedewerker en woordvoerder bij de Fietsersbond. Nu werkt hij als deskundige verkeersveiligheid bij de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE. Daarnaast begeleidt hij fietstochten en geeft fietscoaching bij Brubike VZW.

Hanne Mangeslchots is architect en projectleider bij Architecture Workroom Brussels. In en naast haar fulltime baan als ontwerper zet Hanne haar schouders onder Filter Café Filtré Atelier.