Het Andere Atelier

Workshop

Horizon Atelier

Horizon Atelier 2022

Als sluitstuk van het Andere Atelier, nodigen we u graag uit voor het Horizon Atelier, 13 februari om 18u30. Dit zal doorgaan in de ‘BARmacie’ in Molenbeek aan de Jubelfeestlaan 79 (oude apotheek op de hoek met de Picardstraat).

Tijdens het Horizon Atelier brengen we de expertise van de verschillende Boots on the Ground wandelingen en Sticky Issues lezingen over circulatieplannen samen. Rond de tafel zitten lokale gidsen, bewoners en experts. We benoemen de prioritaire probleemplekken op vlak van mobiliteit en duiden ook de goede voorbeelden in één van de vier gemeenten uit het traject: Schaarbeek, Molenbeek, Vorst en Sint-Agatha-Berchem. De thema’s uit de lezingen: ‘Dode Handel?’, ‘Onleefbare Grote Assen?’ en ‘Nadeel PBM?’ herleiden we naar concrete, ruimtelijke voorbeelden.

Op basis van deze analyse brainstormen we in het Horizon Atelier over ruimtelijke oplossingen:

Welke micro-interventies kunnen op korte of lange termijn een hefboom zijn voor een veiligere, meer leefbare en socialere plek?

Met de input van deze brainstorm gaat Filter Café Filtré Atelier aan het ontwerpen. Het resultaat vindt u in de publicatie van het Andere Atelier, gepland voor later dit jaar.

We starten om 18u30 met onthaal en voorzien eten. Het atelier duurt tot 21u00, daarna opent de BARmacie-bar.

Wil u graag mee nadenken over ruimtelijke oplossingen van probleemplekken in uw wijk? Schrijf u dan via deze link in voor het Horizon Atelier.